Tjänster

Ombyggnader/Installationer

På begäran erbjuder vi offert på kompletterande ombyggnader av befintliga anläggningar och maskiner inom Norden.

  • Optiska skyddsutrustningar
  • Säkerhetsanordningar
  • Styrsystem
  • Automatiseringar och programverk

Service

Vi utför kontraktservice av SICK optiska skyddsutrustningar. Här ingår även återkommande årlig service och kontroll, med fullständig support och dokumentation.

Utbildning

Tillsammans med SICK AB erbjuder vi utbildning för teknisk service och årlig översyn av SICK utrustningar.

logo