Företaget

Om El & Säkerhetsteknik AB

Vi marknadsför och monterar optiska skyddsanordningar och ljusridåer för personskydd, runt anläggningar och maskiner inom industrisektorn. Huvudsakligen till pressar, kant- pressar, gradsaxar samt avskärm-ningsområden för robotar, automat-liner mm.

Utveckling, marknadsföring, montering

Vi utvecklar, marknadsför och monterar egna produkter, såsom styrsystem och säkerhets-anordningar för ökad säkerhet i befintliga maskiner.

EL & SÄKERHETSTEKNIK AB grundades 1997 och har sitt säte i Vingåker.

logo

Företaget erbjuder även avtal för service, reparationer och underhåll av SICK:s optiska skyddsan-ordningar och ljusridåer.

Dessutom erbjuds även reparation och reservdelar direkt från verk-stad i Vingåker.

Tjänsterna utförs av välutbildad och av leverantören ackrediterad och certifierad personal.